ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 ก.ย.61 เวลา 0830 - 1600 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำกรอบโจทย์วิจัยกองทัพบก 5 ปี และแผนที่นำทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

18 ก.ย.61 เวลา 0830 - 1600 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำกรอบโจทย์วิจัยกองทัพบก 5 ปี และแผนที่นำทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี ดร. กฤษดา ประภากร รอง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา