ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 ก.ย.61 เวลา 0830 - 1600 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำกรอบโจทย์วิจัยกองทัพบก 5 ปี และแผนที่นำทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

13 ก.ย.61 เวลา 0830 - 1600 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การจัดทำกรอบโจทย์วิจัยกองทัพบก 5 ปี และแผนที่นำทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมี รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา รองเลขาธิการ สวทน. เข้าร่วมสัมมนาและให้การต้อนรับ ดังกล่าว