ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 ก.ย. 61 เวลา 1400 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

12 ก.ย. 61 เวลา 1400 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมกำลังพล สวพ.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชการที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ พระอุโบสถ วัดหงส์รัตนารามวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กทม.