ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 ส.ค.61 เวลา 0900 – 1500 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมงานสาธิตและทดสอบเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2561 (Crimson Viper 2018 : CV18) ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ช.บ.

23 ส.ค.61 เวลา 0900 – 1500 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1)  พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมงานสาธิตและทดสอบเทคโนโลยีทางทหาร ประจำปี 2561 (Crimson Viper 2018 : CV18)  ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ช.บ. โดยมี พล.อ.อ. สุรศักดิ์  ทุ่งทอง รอง ปล.กห. เป็นประธาน