ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ส.ค.61 เวลา 1300 - 1600 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานในการรับตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561 จากชุดตรวจ ศซบ.ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.

21 ส.ค.61 เวลา 1300 - 1600 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานในการรับตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561 จากชุดตรวจ ศซบ.ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.