ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

17 ส.ค. 61 เวลา 1030 – 1200 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะฯ ดำเนินการทดสอบหลังการทดสอบภาคสนาม โครงการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. ของรถถัง รุ่น M48A5 และรุ่น M60A1/A3 ณ ม.4 พัน.5 รอ. อ.เม

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 61 เวลา 1030 – 1200 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะฯ ดำเนินการทดสอบหลังการทดสอบภาคสนาม โครงการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. ของรถถัง รุ่น M48A5 และรุ่น M60A1/A3 ณ ม.4 พัน.5 รอ. อ.เมือง จว.ส.บ.