ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

16 ส.ค.60 เวลา 0900 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ สวพ.ทบ. โดยมี คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. และ คุณอารีย์ เกตุอินทร์ รองประธานชมรม

16 ส.ค.60 เวลา 0900 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบทุนศึกษา ประจำปี 2561 ให้แก่ บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของ สวพ.ทบ. โดยมี คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. และ คุณอารีย์ เกตุอินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ.(2) ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.