ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 ส.ค.61 เวลา 1400 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.(2) นำกำลังพล สวพ.ทบ. ออกกำลังกาย ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

15 ส.ค.61 เวลา 1400 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.(2) นำกำลังพล สวพ.ทบ. ออกกำลังกาย ณ สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ