ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 ส.ค. 2561 เวลา 0800 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาจริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำเดือน ส.ค. 61 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที

11 ส.ค. 2561 เวลา 0800 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาจริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำเดือน ส.ค. 61 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค.2561 ณ วัดแสมขาว ต.สองคลอง อ.บางปะกง จว.ฉ.ช.