ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 ส.ค.61 เวลา 1330 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณห้องภูมิปัญญา 2 ชั้น

10 ส.ค.61 เวลา 1330 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.