ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

7-8 ส.ค. 61 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะฯ เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. ของรถถัง รุ่น M48A5 และรุ่น M60A1/A3 ณ พื้นที่ฝึก บ.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จว.ล.บ.

7-8 ส.ค. 61 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะฯ เข้าร่วมทดสอบและประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ ขนาด 105 มม. ของรถถัง รุ่น M48A5 และรุ่น M60A1/A3 ณ พื้นที่ฝึก บ.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จว.ล.บ.