ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 ส.ค. 61 เวลา 0900 พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expro 2018)"

9 ส.ค. 61 เวลา 0900 พลตรี ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expro 2018)" โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในไทยแลนด์ 4.0" ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ