ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 ส.ค. 61 เวลา 1000 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. และคุณอารีย์ เกตุอินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ.(2) เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงานโครงการหลวง 49 “น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ดิน” ภายใต้แนวความคิด “สืบสานรักษาต่อยอด อย่างยั่งยืน”

9 ส.ค. 61 เวลา 1000 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. และคุณอารีย์ เกตุอินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ.(2) เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในงานโครงการหลวง 49 “น้ำพระทัยจากฟ้าสู่ดิน” ภายใต้แนวความคิด “สืบสานรักษาต่อยอด อย่างยั่งยืน”พบกับผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าจากโครงการหลวงกว่า 3,000 รายการ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท
เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ