ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

6 ส.ค. 61 เวลา 0900 - 0930 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.

6 ส.ค. 61 เวลา 0900 - 0930 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.