ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

3 ส.ค. 61 เวลา 1030 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. และคุณอารีย์ เกตุอินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ.(2) เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปี่ที่ 4

3 ส.ค. 61 เวลา 1030 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. และคุณอารีย์ เกตุอินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ.(2) เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปี่ที่ 42 ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นับเป็นพระกรุณาคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้