ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 ส.ค.61 เวลา 1100 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธาน การประชุม“โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ : กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม. แบบ M101 A1 (ปรับปรุง)”

1 ส.ค.61 เวลา 1100 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธาน การประชุม“โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์ : กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ขนาด 105 มม. แบบ M101 A1 (ปรับปรุง)” โดยคณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทน ยก.ทบ.,กบ.ทบ.,สพ.ทบ.,ศป., และ พัน.ป.ศป., ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.