ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 ส.ค.61 เวลา 0900 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธาน การประชุมพิจารณาแนวทางการทดสอบและประเมินผล “โครงการการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ของรถถังรุ่น M48A5 รุ่น M60A1/A3”

1 ส.ค.61 เวลา 0900 พ.อ. สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เป็นประธาน การประชุมพิจารณาแนวทางการทดสอบและประเมินผล “โครงการการวิจัยและพัฒนายุทธภัณฑ์ชิ้นส่วนซ่อมเพื่อการดำรงสภาพของระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ของรถถังรุ่น M48A5 รุ่น M60A1/A3” โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน สวพ.ทบ., ยก.ทบ., กบ.ทบ.,สปช.ทบ.,สพ.ทบ.,ศม.,พล.ม 2 รอ.,และ ม.พัน. 22 ศม. 
ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.