ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

18 ก.ค.61 เวลา 0900 – 1200 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา

18 ก.ค.61 เวลา 0900 – 1200 พล.ต. ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล สวพ.ทบ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันพัฒนาหน่วย ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่โดยรอบหน่วย เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561