ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

17 ก.ค. 61 เวลา 0830 – 1130 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) และคณะร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ พร้อมทั้งชมการสาธิตและชมนิทรรศการผลงานวิจัย

17 ก.ค. 61 เวลา 0830 – 1130 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) และคณะร่วมในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ พร้อมทั้งชมการสาธิตและชมนิทรรศการผลงานวิจัย