ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

30 พ.ค.61 เวลา 1500 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล ร่วมปลูก “ต้นรวงผึ้ง”

30 พ.ค.61 เวลา 1500 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำกำลังพล ร่วมปลูก “ต้นรวงผึ้ง” และต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล ความร่มรื่น ความสวยงามและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ พื้นที่ สวพ.ทบ.