ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 พ.ค. 61 กำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ ในโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณ สวพ.ทบ.

25 พ.ค. 61 กำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ ในโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณ สวพ.ทบ.