ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 พ.ค.61 เวลา 1300 – 1500 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานในการจัดอบรม “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ” ให้กำลังพล สวพ.ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

23 พ.ค.61 เวลา 1300 – 1500 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานในการจัดอบรม “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ” ให้กำลังพล สวพ.ทบ. ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.