ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 พ.ค.61 เวลา 0900 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนายานเกาะล้อยาง 8x8( ที่บังคับการ ) โดยมี พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นผู้ลงนามฯ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร

23 พ.ค.61 เวลา 0900 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนายานเกาะล้อยาง 8x8( ที่บังคับการ ) โดยมี พล.อ.อ.ดร.ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. และ พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นผู้ลงนามฯ ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.