ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 พ.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานในการจัดประชุมเตรียมการขยายผลการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

22 พ.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ. ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นประธานในการจัดประชุมเตรียมการขยายผลการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 สวพ.ทบ.