ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 พ.ค. 61 เวลา 0830 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ร้อยเอก มาโนช ทองอ่อน ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

22 พ.ค. 61 เวลา 0830 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ร้อยเอก มาโนช  ทองอ่อน  ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.