ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

11 พ.ค.61 เวลา 0930 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะฯ เข้าร่วมทดสอบ/ทดลอง เพื่อติดตามประเมินผลการทดสอบทางสนาม (Field Test) โครงการวิจัยและพัฒนา เรือพลังลมใช้งานทางธุรการอเนกประสงค์(AIR BOAT)

11 พ.ค.61 เวลา 0930 พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร รอง ผอ สวพ.ทบ.(1) พร้อมคณะฯ เข้าร่วมทดสอบ/ทดลอง เพื่อติดตามประเมินผลการทดสอบทางสนาม (Field Test) โครงการวิจัยและพัฒนา เรือพลังลมใช้งานทางธุรการอเนกประสงค์(AIR BOAT) โดยมี ขส.ทบ. เป็นหน่วยเจ้าของโครงการ และมี พ.อ.พรชัย สุตวงษ์ เป็นนายทหารโครงการ ณ ท่าเรือเอกชน เฮฟเว่น 69 (บริเวณสะพานพระนั่งเกล้า) ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี