ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

7 พ.ค.61 เวลา 0900 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ แก่ พ.อ.ปรีชา บุญเกิด และเครื่องหมายยศ แก่ จ.ส.อ.ชวลิต ยินดี และ ส.ท.หญิง นงลักษณ์ พุทธาวงศ์ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

7 พ.ค.61 เวลา 0900 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ แก่ พ.อ.ปรีชา บุญเกิด และเครื่องหมายยศ แก่ จ.ส.อ.ชวลิต ยินดี และ ส.ท.หญิง นงลักษณ์ พุทธาวงศ์ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.