ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

9 เม.ย. 61 เวลา 0800 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ. ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น แถลงการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกและแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

9 เม.ย. 61 เวลา 0800 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ. ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น แถลงการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบกและแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสารท นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งอุปนายกฯ เป็นผู้มอบเข็มตราสัญลักษณ์สมาคมแม่บ้านทหารบก ให้กับสมาชิกแม่บ้านทหารบก ที่คู่สมรสได้รับ การโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น ระดับพลเอก ตามลำดับ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 

ถ.วิภาวดีรังสิต