ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

30 มี.ค.61 เวลา 1300 สวพ.ทบ. จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นและพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่น ทบ. ประจำปี 2560 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.

30 มี.ค.61 เวลา 1300 สวพ.ทบ. จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นและพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ผลงานวิจัยและหน่วยวิจัยดีเด่น ทบ. ประจำปี 2560 โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ให้เกียรติมอบรางวัลแก่หน่วยวิจัยและนักวิจัย รวม 13 รางวัล ณ ห้องประชุม 241 บก.ทบ.