ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 มี.ค.61 เวลา 1000 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. และคุณอารีย์ เกตุอินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ.(2) ร่วมงานแถลงข่าวของ สมาคมแม่บ้านทหารบก ในการจัดทำและจำหน่าย สลากกาชาดพร้อมรับบริจาคเงินเพื่อหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากา

15 มี.ค.61 เวลา 1000 คุณอรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. และคุณอารีย์ เกตุอินทร์ รองประธานชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ.(2) ร่วมงานแถลงข่าวของ สมาคมแม่บ้านทหารบก ในการจัดทำและจำหน่าย สลากกาชาดพร้อมรับบริจาคเงินเพื่อหารายได้ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2561 ในการนี้ ชมรมแม่บ้าน สวพ.ทบ. ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสารท นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งอุปนายกฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี – รังสิต