ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

15 มี.ค. 61 กำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ ในโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด บริเวณ ถ.วิภาวดีรังสิต

15 มี.ค. 61 กำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ ในโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด บริเวณ ถ.วิภาวดีรังสิต