ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2 มี.ค. 61 พล.ต.ศักดิ์​สิทธิ์​ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ สวพ.ทบ. เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์​ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ PTEC เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบต่างๆ และร่วมประชุมหารือด้านการทดสอบและมาตรฐานผลงานวิจัย

2 มี.ค. 61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ สวพ.ทบ. เยี่ยมชม ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ PTEC เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้เข้าเยี่ยมชมห้องทดสอบต่างๆ และร่วมประชุมหารือด้านการทดสอบและมาตรฐานผลงานวิจัย