ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

28 ก.พ.61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ.นำกำลังพล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย สวพ.ทบ. ครบรอบ 46 ปี โดยเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประธานในพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม สวพ.ทบ.

28 ก.พ.61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ.นำกำลังพล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย สวพ.ทบ. ครบรอบ 46 ปี โดยเป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประธานในพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ห้องประชุม สวพ.ทบ.