ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

23 ก.พ. 61 พล.ต.ศักดิ์​สิทธิ์​ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ สวพ.ทบ. เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23 ก.พ. 61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ สวพ.ทบ. เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้เข้าเยี่ยมชมโครงการสมาร์ทซิตี้ โครงการพัฒนาก๊าซชีวภาพ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และร่วมประชุมหารือด้านโครงการวิจัยและพัฒนา