ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

22 ก.พ. 61 พล.ต.ศักดิ์​สิทธิ์​ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ สวพ.ทบ. เยี่ยมชม มหาวิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูยน์บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัมคณะวิทยาศาสตร์ และห้องวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

22 ก.พ. 61 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์  ผอ.สวพ.ทบ. นำคณะ สวพ.ทบ.  เยี่ยมชม มหาวิยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูยน์บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัมคณะวิทยาศาสตร์ และห้องวิจัยคณะวิทยาศาสตร์