ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

21 ก.พ. 61 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ ในโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณ สวพ.ทบ.

21 ก.พ. 61 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) นำกำลังพล สวพ.ทบ. ร่วมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ ในโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดบริเวณ สวพ.ทบ.