ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

1 ธ.ค.60 เวลา0909 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่ จ.ส.ท.นฤมิต ทองอ่อน

1 ธ.ค.60 เวลา0909 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่ จ.ส.ท.นฤมิต ทองอ่อน ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.