ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

13 พ.ย.60 เวลา 0900-1600 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการภาครัฐสู่รางวัลคุณภาพการจัดการ

13 พ.ย.60 เวลา 0900-1600 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการภาครัฐสู่รางวัลคุณภาพการจัดการ (PMQA) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สวพ.ทบ.