ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 พ.ย.60 เวลา0909 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่ ส.ท.นิติพล เพชรสุข และ ส.ท.ทรงภูมิ แสงฉาย ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

10 พ.ย.60 เวลา0909 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่ ส.ท.นิติพล เพชรสุข และ ส.ท.ทรงภูมิ แสงฉาย ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.