ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

28 กันยายน 2560 เวลา 0800 สวพ.ทบ.จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย

28 กันยายน 2560 เวลา 0800 สวพ.ทบ.จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี