ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

25 ก.ย.60 เวลา 0800 พล.อ.อดุมเดช สีตบุตร รมช.กห. เป็นประธานใน #พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหมประจำปี2560ซึ่ง สวพ.ทบ.ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล

25 ก.ย.60 เวลา 0800 พล.อ.อดุมเดช สีตบุตร รมช.กห. เป็นประธานใน #พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหมประจำปี2560ซึ่ง สวพ.ทบ.ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัลได้แก่ #รางวัลชมเชยกลุ่มระบบการสื่อสารสารสนเทคและคอมพิวเตอร์ : ระบบพิสูจน์การบุกรุกป่า โดยใช้ภาพดาวเทียว แบบ CCD และ Hyper-Spectrum โดยการใช้การประยุทธ์ใช้ภาพดาวเทียม SMMS และ #รางวัลรองชนะเลิศกลุ่มยุทธภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติการรบและการช่วยรบ : ชุดแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม