ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 20 ก.ย.60 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก จัดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2560 โดยมี พล.อ.สสิน ทองภักดี เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก จัดงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2560  โดยมี พล.อ.สสิน  ทองภักดี เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ ในงานมีพิธีมอบรางวัลนักประดิษฐ์และหน่วยประดิษฐ์ดีเด่นกองทัพบก การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ จากหน่วยในและนอกกลาโหม การแสดงขีดความสามารถหุ่นยนต์กู้ภัยทางทหาร ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต