ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 14 ก.ย.60 พล .ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1),(2) พร้อมคณะ สวพ.ทบ. ร่วมงานนาวีวิจัย 2017 โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.เป็นประธานในงานฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันที่ 14 ก.ย.60 พล .ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1),(2) พร้อมคณะ สวพ.ทบ. ร่วมงานนาวีวิจัย 2017 โดยมี พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.เป็นประธานในงานฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ