ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

4 ก.ย.60 เวลา 0900 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน แก่ พ.ท.กิตติวิทย์ วรรคตอน และ จ.ส.ต.สันติประชา ขวัญชุม

4 ก.ย.60 เวลา 0900 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน แก่ พ.ท.กิตติวิทย์ วรรคตอน และ จ.ส.ต.สันติประชา ขวัญชุม ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.