ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

6 ธ.ค.60 เวลา1030-1200 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัย

6 ธ.ค.60 เวลา1030-1200 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบรูณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการปิดโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพบกและการป้องกันประเทศ ปีงบประมาณ2560 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการการพัฒนาหน่ากากป้องกันสารพิษทางทหารเพื่อใช้ภายในประเทศ โดยมี พล.ต.พรประสิทธิ์ กล่ำสมบัติ จก.วศ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 1 ชั้น 4 อาคาร สวพ.ทบ.

 

6 ธ.ค.60 เวลา1430 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.(2) นำกำลังพล สวพ.ทบ. ออกกำลังกาย

6 ธ.ค.60 เวลา1430 พ.อ.สมบุญ เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.(2) นำกำลังพล สวพ.ทบ. ออกกำลังกาย ณ สวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพฯ

22 ส.ค.59 เวลา 0830 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2559 โดยมี พล.อ.อดุมเดช สีตบุตร รมช.กห. เป็นประธาน ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

22 ส.ค.59 เวลา 0830 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2559 โดยมี พล.อ.อดุมเดช สีตบุตร รมช.กห. เป็นประธาน ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

19 ส.ค.59 เวลา 0700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบปีที่ 114 ณ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

19 ส.ค.59 เวลา 0700 พล.ต.อดิศรย์ โครพ ผอ.สวพ.ทบ. และ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(2) พร้อมคณะ ร่วมงานวันสถาปนา กรมสรรพาวุธทหารบก ครบรอบปีที่ 114 ณ กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ