ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Up

เอกสารการประกวดสิ่งประดิษฐ์

แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓
ข้อกำหนด คกส.ทบ. 62
แนวทางการให้คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาสิ่งประดิษฐ์ 62
แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์ 62
วิทยุราชการทหาร เชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ร่วมประกวดฯ (เพื่อประสาน)
แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์เพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ pdf
 
 
Powered by Phoca Download