ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

12 ต.ค.60 เวลา0929 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย และประดับยศแก่ พ.อ.พิทยา โกมลแมน และ จ.ส.ท.จักรพันธ์ สว่างสาลี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.

12 ต.ค.60 เวลา0929 พล.ต.ศักดิ์สิทธิ์ เชื้อสมบูรณ์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย และประดับยศแก่ พ.อ.พิทยา โกมลแมน และ จ.ส.ท.จักรพันธ์ สว่างสาลี ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ.