ถ.วิภาวดี-รังสิต สามเสนใน เขตพญาไท,
กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(ติดสโมสรกองทัพบกวิภาวดี)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400