ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

กองนโยบายและแผน

Display # 
 • Phone: 02-278-1832
  Mobile: เบอร์ภายใน 85980
  Fax: 02-278-1812

  กองนโยบายและแผน
  ผอ.กนผ.สวพ.ทบ.
  เขตพญาไท, กรุงเทพมหานคร , Thailand