ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน,
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

10 ก.ย. 64 เวลา 0819 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ ร.ต. ศุภศักดิ์ เวียนสาว ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

10 ก.ย. 64 เวลา 0819 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ ร.ต. ศุภศักดิ์ เวียนสาว ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.